Watoto barnbyar

Watotos vision är att skapa framtid och hopp genom att
rädda barn och hjälpa dem att nå sin fulla potential för att
de sedan skall kunna bidra till att återuppbygga sitt land.
Sedan starten i Uganda 1994 har hjälporganisationen
Watoto arbetat för att utsatta kvinnor och barn i Afrika
skall få omfattande vård. Drygt 2600 barn lever idag i
Watoto barnbyar i Uganda. De har i år, 2013, utökat
arbetet till att omfatta även Sydsudan.

AIDS-epidemin, politisk oro, fattigdom och katastrofer
har resulterat i mer än 14 miljoner föräldralösa barn i
södra Afrika. Watoto bygger barnbyar för att dessa barn
skall få ett hem med en ny mamma och nya syskon.
De får utbildning, medicinsk hjälp, rådgivning och
arbetet har ett starkt fokus på hållbarhet.

Mer info hittar du på deras hemsida: www.watoto.com

Efter att vi har sett arbetet på plats i Uganda är vi mycket
glada och stolta att kunna ge stöd till Watoto
som bedriver ett helt otroligt arbete bland ensamma
barn och kvinnor i Uganda.