Secondhand
Vår secondhand är navet i vårt sociala arbete. Därifrån skapas resurserna för att kunna sträcka oss ut i samhället och de andra länder vi stödjer arbete i.
Secondhand är också ett socialt arbete i sig självt genom att vi erbjuder praktikplatser för människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har i dagsläget samarbete med Göteborgs stad genom Park & Naturförvaltningen, Arbetsförmedlingen praktik & Fas 3, Kriminalvården, Folkuniversitet, Socialtjänsten, SVEAS och även en del samarbete med kranskommunerna.

Vi tror att alla människor har ett behov av att känna sig behövd och att man gör en insats. Genom dagliga rutiner, arbetsträning, stigande ansvar i den takt man klarar av så har vi fått se flera gå vidare från oss till "riktiga" arbeten. På secondhand säljer vi möbler, prylar och kläder som skänks till oss och som vi hämtar med vår lastbil. Genom din gåva kan vi genera medel till att hjälpa andra.

Öppet för försäljning & inlämning
Mån 12-18
Ons 12-18
Fre 12-17
Lör 10-14

Vill du skänka saker så kontakta oss på 031-199940 eller via skänka saker knappen på första sidan.