Arbetsledning
Kaleb Mocye tillsammans med Qlaz Eliasson driver Connect Church´s sociala arbete "Heart for People". Connect Churchs föreståndare Anders & Camilla Olsson står i spetsen för arbetet. Tillsammans formar de kyrkans vision om att betjäna staden
och göra insatser för behövande i Göteborg och andra länder. I dag leder de församlingens sociala arbete tillsammans med många volontärer och samarbeten med Göteborgs kommun.